Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Gradina

Javni natječ za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Gradina

Obrazac Ponude