DZMH – Udruga Novi Gradac

OIB 81350574136
Registarski broj 10000246
Sjedište: Novi Gradac 43, Novi Gradac
Predsjednik udruge: Ištvan Seleši- 033/775-205

Cilj

Cilj Udruge je: promicanje interesa hrvatskih državljana, mađarske i druge nacionalnosti, a u okvirima zakonskih prava i obveza pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, a posebno na područjima djelatnosti Udruge: obrazovanja i kulture, promicanje nacionalnog identiteta, promicanje stvaralaštva i nakladništva, promicanje društvenog života kroz razne priredbe prigodnog i zabavnog karaktera, obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži, rad u afirmiranju kulturne autonomije pripadnika mađarske nacionalne manjine, posebice na području folklora (ples, pjevanje, sviranje, dječje igre i sl.), unaprjeđivanje stručnog rada, sudjelovanje u humanitarnim i drugim akcijama, organiziranje susreta, revija, natjecanja i sličnih manifestacija te sudjelovanje na istima u organizaciji drugih udruga saveza i zajednica, zaštita i promicanje prava pripadnika mađarske nacionale manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina te srodnih Zakona, organiziranje rada sekcija Udruge, promicanje gospodarskih interesa Mađara.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Osnovne djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve su upoznavanje što većeg broja osoba državljanina Republike Hrvatske, mađarske i druge nacionalnosti s ciljevima Udruge. Pomoć pri organizaciji dopunske nastave ili tečaja mađarskog jezika, poticanje nakladništva na mađarskom jeziku, organiziranje upoznavanja kulturne baštine u Republici Mađarskoj, kao i poticanje dobre i prijateljske međudržavne suradnje.