Turizam u općini Gradina

Općina Gradina ima nedovoljno iskorištene turističke potencijale. Položaj općine Gradina je uz samu rijeku Dravu sa brojnim rukavcima i jezerima,  koji  karakteriziraju ovaj bogati poljoprivredni i turistički kraj. Položaj općine Gradina je idealan  za razvoj rekreacijskog turizma, zbog samog sastava tla općine Gradina i brojnih površina šuma, jezeraca, bara močvara i uređenih staza. Konkretne razvojne aktivnosti općine Gradina potrebno je temeljiti na rekonstrukciji starih seoskih kuća koje bi mogle biti iznajmljivanje stranim i domaćim turistima. Ovdje bi se mogli dobro organizirati lov i ribolov.

LOV

Naime općina Gradina ima tri lovačke udruge na svom području i to „Sokol Gradina“, koje ima otvoreno lovište na 4.120,00 ha  „Jelen“ Rušani, sa površinom lovišta od 3.390,00 ha  i „Kuna“ Detkovac sa površinom lovišta od 4.531,00 ha. Na ovom području lovstva turizam je već u punom jeku jer svake godine naša lovišta posjećuju i brojni strani državljani od kojih posebno ističemo talijane.

RIBOLOV

Također imamo i tri ribolovne udruge „Karas“ Budakovac , „Dravica“ Detkovac, „Štuka 2009“ Žlebina. Na području općine Gradina uz rijeku Dravu koja se proteže duž sjeverne granice naše općine i jezero Liman u Detkovcu sa 18, 50 ha, Neteča u Detkovcu sa površinom od 34, 51 ha , a u čijem sklope je i uređena ribička staza i uređeni ribički dom. Zatim još nalazimo baru Dravica sa površinom od 17,19 ha, baru u Budakovcu sa površinom od 59,25 ha na kojoj se godinama zadržavaju labudovi kao obilježje ovog kraja, bara Novi Gradac sa površinom od 9, 27 ha, te županijski kanal u naselju Brezovica.

VJERA

U općini Gradina je moguć i razvoj vjerskog turizma temeljem ukazanja gospe Gradinske u podnožju osnovne škole Gradina dana 13. 06. 1997. godine. 17. lipnja 1997. godine na prostoru ispred mjesta ukazanja postavljen je križ i od tada to postaje mjesto za molitvu i krunicu, pjevaju se marijanske pjesme, pale svijeće i polaže cvijeće. Ispred prostora križa sagrađeno je mjesto za molitvu (sjenica) . U kasnijim godinama od mjesta ukazanja do crkve Sv. Ilije proroka u Gradini postavljen je križni put sa postajama. A svake godine u općinu Gradina se slijeva rijeka vjernika koji dolaze na ovo mjesto ukazanja dati zavjete Majci Božjoj.