Udruga svi smo mi istog roda ali drugih narodnih običaja

OIB 59002047107
Registarski broj 10000116
Sjedište: Trg kralja Zvonimira 9, Gradina
Predsjednica društva: Marijana Matić 099/319-1460
Tajnica društva: Ivana Mihaljević

Cilj

Ciljevi Udruge su: djelovanje na podizanju razine kulturnog života lokalne zajednice organiziranjem različitih manifestacija, izložbi i kreativnih natječaja, te poticanje mladih na aktivni angažman u djelovanje rada Udruge i ostvarivanju svih navedenih ciljeva Udruge. Provoditi, promicati i razvijati različite socijalno i odgojno-obrazovne programe za kvalitetniji i uspješniji razvoj djece,mladih i obitelji. Provoditi edukacije, roditelja, građana, o metodama, tehnikama, sadržaju, i načinima potrebnim za primjeren rast i razvoj pojedinca i obitelji u cjelini. Organizirati kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz radionice i očuvanje tradicije te podizanje svijesti o ekologiji.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: socijalno poduzetništvo, promicanje razvoja socijalnog poduzetništva, -rad na prepoznavanju i inovativnom održivom rješavanju društvenih problema, utjecanje i osvještavanje lokalne zajednice o važnosti temeljnih društvenih promjena i ulaganje u dobrobit zajednice, -sakupljanje, održavanje i restauriranje narodnih nošnji i dijelova narodnih nošnji, muzičkih instrumenata te ostalog folklornog i etnografskog blaga (odjeće i obuće, ukrasa, nakita i drugo) -organizacija i održavanje koncerata, nastupa i priredbi pretežno folklornog i etnografskog sadržaja sa svrhom promoviranja i održavanja kulturne folklorne baštine te humanitarnih aktivnosti za potrebite -organizacija edukativnih prezentacija, predavanja, tečajeva i radionica u svrhu usavršavanja svojih članova i voditelja određenih grupa, -održavati radionice u svrhu promicanja tradicijskih jela, zanata i rukotvorina na neprofitnoj osnovi, -organizacija putovanja na nastupe, susrete -poticanje mladih i rad s mladima s ciljem aktiviranja mladih na sudjelovanje u radu Udruge, čuvanju i promicanju tradicije i vrijedne kulturne baštine -razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu -izrada projekata u okvirima navedenih ciljeva i djelatnosti te predlaganje istih nadležnim tijelima – suradnja, umrežavanje i udruživanje sa organizacijama, grupama i pojedincima iz zemlje i inozemstva koji se bave istom ili sličnom djelatnošću. – izlaganje izvornih predmeta u prostorijama Udruge -izdavanje knjiga i brošura, iz područja svoje djelatnosti, na neprofitnoj osnovi, -izrada ukrasnih predmeta te nakita koristeći tradicionalne tehnike izrade – edukativna putovanja. -unapređivanje kvalitete života stanovnika ruralnih područje kroz pružanje inovativnih sadržaja, edukacija i različitih mogućnosti za kvalitetno i aktivno provođenje slobodnog vremena -promoviranje održivog korištenja prirodnih izvora, poticanje učinkovitog korištenja resursa i energije -promoviranje i popularizacija znanosti.