Lovačka udruga „Sokol“ Gradina

OIB 93982919478
Registarski broj 10000192
Sjedište: Vladimira Nazora 41C, Gradina
Lovačka udruga „SOKOL“ osnovana je 1998. godine
Predsjednik udruge je Marijan Podnar- 098/936-9031

Cilj

Ciljevi Udruge: 1. uzgoj i zaštita divljači; 2. zaštita prirode i okoliša očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirodnih vrijednosti; 3. lovljenje i korištenje divljači i njezinih dijelova (redovni odstrjel); 4. osiguranje stručne osobe za izradu i provođenje Lovno gospodarske osnove; 5. organiziranje lovočuvarske službe; 6. stručno obrazovanje članova (lovočuvar, ocjenjivač trofeja divljači, kinološki sudac, stručna osoba za prvi pregled divljači i drugo) i vježbenika udruge; 7. organiziranje lovačkog podmladka i lovačke mladeži radi razvijanja znanja i ljubavi prema prirodi, fauni i flori te očuvanja prirodnih vrijednosti; 8. suradnja sa drugim organizacijama i lovačkim udrugama te kinološkim i streljačkim organizacijama;

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarivanja ciljeva, Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti: – provođenje lovostaja u skladu sa postojećim Pravilnikom o lovostaji; – privremenu zabranu lova divljači; – provedbu radnji koje osiguravaju opstanak i razmnožavanje divljači koja trajno ili sezonski živi u lovištu te mjere za očuvanje i poboljšanje staništa; – održavanje utvrđene brojnosti, omjera spolova i gospodarske starosti populacije divljači koja se uzgaja (uzgojni i redukcijski odstrjel); – osiguravanje uvjeta za razmnožavanje i vođenje mladunčadi; – unošenje i čuvanje divljači radi postizanja brojnosti utvrđene Lovno gospodarskom osnovom i programom uzgoja; – osiguravanje provedbe higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači (sanitarni odstrjel); – smanjivanje broja divljači koja čini štetu usjevima na podnošljivi broj; – smanjivanje broja nezaštićene divljači (štetnici i predatori) na podnošljivi broj, te uklanjanje pasa i mačaka skitnica; – spašavanje divljači od elementarnih nepogoda; – provedbu mjera za osiguranje dovoljne količine kvalitetne hrane i pitke vode; – podizanje i održavanje lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata; – poduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divljači) pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova te upotrebu zaštitnih naprava na poljoprivrednim strojevima; – upotrebu sredstava za zaštitu bilja ili drugih kemijskih sredstava na propisan način i poduzimanje preventivnih mjera pri paljenju strništa i sl; – upotreba lovačkih pasa u skladu sa Pravilnikom o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov, imati lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa ispitom; – čuvanje lovišta i suzbijanje krivolova.