Obrazovanje

Ravnateljica: Ivana Kovač, mag.prim.educ.
tel./fax: 033/784-150
e-mail: ivana.kovac17@skole.hr
radno vrijeme: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00 sati

 

Pedagog: Ivica Čuljak, prof. pedagogije
tel. 033/784-159
e-mail: os-gradina-pedagog@email.t-com.hr
Radno vrijeme:  ponedjeljak – četvrtak  7:30 – 13:30 sati
petak   11:00 – 17:00 sati

 

Knjižničar: Luka Čiča, dipl. knjižničar
tel: 033/784-159
radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak 7:30-13:30
srijeda   11:00 – 17:00 sati

 

Tajnica: Marijana Milovanović
tel: 033/784-159
radno vrijeme: ponedjeljak – petak   7:00 – 15:00 sati

 

Računovotkinja: Nada Vidalina
tel: 033/784-159
radno vrijeme: ponedjeljak – petak   7:00 – 15:00 sati