NK „Slaven“ Detkovac

OIB 57953137597
Registarski broj 10000856
Sjedište: Detkovac bb, Detkovac
Predsjednik udruge: Matej Najcer- 099/350-1460
Tajnik udruge: Antun Gojević

Cilj

Klub je osnovan u cilju promicanja i unapređenja sportskih aktivnosti njenih članova te razvijanju i popularizaciji nogometa

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

• planiranje i razvitak sustava sporta (organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova za pripreme za natjecanja, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima , organizacije turnira) • razvijanje nogometa među mladima • promicanju odgojnih funkcija nogometa ( kao sporta, sportskog ponašanja, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti • razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti. • planiranje sportskih aktivnih izleta kako za članove tako i za članove uže obitelji. • ukupnom aktivnošću udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz sportske aktivnosti. • organizira sportska natjecanja na teritorijalnoj razini (promicanje nogometa na prostoru općine Gradina i Virovitičko-podravske županije) • poticanje i promoviranje nogometa , • upravljanje i održavanje nogometnih terena i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje djelatnosti; • održavanje treninga i drugih oblika poduke i sportske pripreme; • suradnja sa školskim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet; • skrb o zdravlju svojih natjecatelja, trenera i drugih djelatnika; • sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je klub član; • obavljanje drugih zadaća i poslova određenih ovim Statutom i zakonima.