Udruge

Dana 06. ožujka 2010. godine u Gradini je osnovana Rekreacijska ženska udruga “Gradina” s ciljem rekreacije žena srednje dobi kroz dvoranski sport, sport na vanjskim terenima, putovanja u prirodu, druženja i zabave bez mržnje i ogovaranja. Krajnji cilj je “ZDRAV ŽIVOT”.

Za predsjednicu je izabrana KRISTINKA ŠIROKI.

Za dopredsjednicu RENATA MODRIĆ.

Za tajnicu SNJEŽANA JUHAS.

Za ekonoma SIGRITA PUŠKARIĆ.

Peti član izvršnog odbora GORDANA TOVAROVIĆ.

 

U nadzorni odbor izabrane su: TEA LJEŠĆAK, JASMINA DOLINAC, ALOJZIJA TERI.

 

Adresa: Rekreacijska ženska udruga Gradina, Trg kralja Zvonimira 4, 33411 Gradina