Mjesna samouprava

NAZIV MJESNOG ODBORA PREDSJEDNIK KONTAKT
BAČEVAC DRAŽEN BOBAN 095-374-00-41
BREZOVICA VJEKOSLAV MOSLAVAC 099-850-73-16
BUDAKOVAC IVAN MERŠIĆ 099-416-85-15
DETKOVAC MARIO KLARIĆ 095-910-56-54
GRADINA BRANKO ŠIMIĆ 098-607-460
LIPOVAC MARIJAN PODNAR 098-936-90-31
LUG GRADINSKI ANTUN KASELJ 099-593-58-65
NOVI GRADAC ĐURO BENČIK 099-678-88-21
RUŠANI ŽELJKO TAMBIĆ 098-819-514
VLADIMIROVAC ŽELJKO MOSLAVAC 098-198-23-46
ŽLEBINA ANTO BRTAN 098-194-14-79