Crkva sv. Ilije Proroka

Temelje današnje crkve sv. Ilije Proroka postavio je župnik Josip Nesek 1775. godine. Zidovi i krovište podignuti su tek 1820. godine, a godine 1904. i 1905. godine crkva je oslikana i tako dobiva svoje pravo lice. Kako su se ove slike godinama izgubile, godine 2004.-2005. župna crkva je ponovno oslikana iznutra i dobiva svoje prvotno lice. Prostor oko crkve resi i aleja kestena koja je zasađena 1883. godine, a danas je pod zaštitom. Od stilske arhitekture treba spomenuti i župni dvor u Gradini koji je podignut 1783. godine.

Biskupija: Požeška biskupija

Adresa: Trg kralja Zvonimira 10, 33411 Gradina

Telefon: 033/784-137

Župnik Boris Divković