Lovačko društvo „Jelen“ Rušani

OIB 65542453983
Registarski broj 10000056
Sjedište: Rušani 206B, Rušani
Predsjednik društva: Davor Nenadović 091/345-8881 095/393-0778

Cilj

Udruga je osnovana u cilju gospodarenja lovištem i divljači što obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova kako je to propisano Zakonom o lovstvu.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Djelatnost Udruge: 1. gospodarenje lovištem, uzgoj i zaštita divljači, 2. lov i korištenje divljači i njezinih dijelova u skladu s posebnim propisima i propisom lovnogospodarske osnove ( LGO) i ostalim aktima kojima je regulirano lovstvo, 3. zaštita prirode i okoliša, 4. odgoj i izobrazba lovaca te podižući lovnu etiku 5. organiziranje, razvijanje i unapređenje lovne kinologije, lovnog streljaštva, sukladno važećim propisima. Udruga može obavljati i druge djelatnosti sukladno posebnim propisima te ostvarenu dobit koristiti isključivo za unapređenje osnovne djelatnosti.