Športsko ribolovni klub „Karas“ Budakovac

OIB 67990393237
Registarski broj 10000500
Sjedište: Čorova 43, Budakovac
Predsjednik kluba: Danijel Prevolnik 099/416-8515

Cilj

Cilj i svrha osnivanja Kluba je unapređivanje rekreativnog ribolova, sportskog ribolova, ribolovnog turizma, zaštite okoline i ekologije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva Klub će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. provođenje zakona o slatkovodnom ribarstvu, zakonu o gospodarenju voda 2. širenje svijesti o zaštiti okoliša i ekologije 3. omogućavanje članovima da se organizirano bave ribolovom kako rekreativnim tako i sportskim 4. širenje i njegovanje sportsko ribolovne etike među svojim članovima te ostalim ribolovcima i građanima 5. organizacija sportsko – ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova 6. razvijanje sportsko – rekreativnog ribolova među mladima 7. sudjelovanje u kreiranju politike unapređivanja ribarstva, sportskog i rekreativnog ribolova i ribolovnog turizma 8. očuvanje i održavanje ribolovnih voda i okoliša 9. obavljanje drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona, ovog Statusa ili programa rada, a na temelju osnove gospodarenja Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitice.