Tijela Općine

Načelnik – Josip Vučemilović-Jurić – 099/216-3782

Jedinstveni upravni odjel – pročelnik Ivana Brajković – 033/784-155

Administrativni referent – Snježana Juhas – 033/784-228

Računovodstvo i financije – vanjski suradnik – DS Bradarić j.d.o.o. – 099/765-5055

Viši stručni referent – Anamari Crljen- 033/784-227

Komunalni redar – Danijel Šimić- 099/736-1527