Županijski športsko-ribolovni klub „Žlebina 2009“

OIB 73644053391
Registarski broj 10000729
Sjedište: Društveni dom, Zdenka Sabolića 3, Žlebina
Predsjednik kluba: Stjepan Špoljarić 099/638-4709
Tajnik kluba: Zlatko Dančo

Cilj

Cilj i svrha osnivanja Udruge je unapređivanje rekreativnog ribolova, sportskog ribolova, ribolovnog turizma, zaštite okoline i ekologije.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U svrhu ostvarenja ciljeva će obavljati sljedeće djelatnosti: 1. provođenje zakona o slatkovodnom ribarstvu,zakonu o gospodarenju voda 2. širenje svijesti o zaštiti okoliša i ekologije 3. omogućavanje članovima da se orgarizirano bave ribolovom kako rekreativnim tako i sportskim 4. širenje i njegovanje sportsko ribolovne etike među svojim članovima te ostalim ribolovcima i građanima 5. organizacija sportsko-ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova 6. razvijanje sportsko-rekreativnog ribolova među mladima 7. sudjelovanje u kreiranju politike unapređivanja ribarstva,sportskog i rekreativnog ribolova i ribolovnog turizma 8. očuvanje i održavanje ribolovnih voda i okoliša 9. obavljanje drugih zadataka koji proizlaze iz Zakona,ovog Statuta ili programa rada,a na temelju osnove gospodarenja Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitice.

Područja djelovanja

Područje djelovanja ove udruge je sport, sportski ribolov, sudjelovanje u sportskom natjecanju, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, ostale djelatnosti organiziranja i provođenja sportskih natjecanja i sportskih priredbi, koje se odnose na organizaciju sportsko-ribolovnog natjecanja i poticanje i promoviranje ribolova, te promocija sporta i zdravog načina življenja.