Održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Mještani općine Gradina u nedjelju, 8. svibnja, birali su članove vijeća mjesnih odbora. Birani su predstavnici za 11 vijeća mjesnih odbora, odnosno Gradine, Brezovice, Rušana, Luga Gradinskog, Detkovca, Budakovca, Lipovca, Žlebina, Bačevca, Vladimirovca i Novog Graca.

Na izborima su sudjelovale tri kandidacijske liste: Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), grupe birača Josip Vučemilović-Jurić i Hrvatske seljačke stranke (HSS).

HDZ je pobijedio u šest mjesnih odbora, slijedi kandidacijska lista grupe birača Josip Vučemilović-Jurić s četiri te HSS s osvojenim jednim mjesnim odborom.

REZULTATI-IZBORA-ZA-CLANOVE-VIJECA-MJESNIH-ODBORA-GRADINA