Rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Gradina

Na temelju odredbe čl. 39. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora s područja Općine Gradina („Službeni vjesnik“ Općine Gradina 2/14), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradina, dana 11. svibnja 2014. godine

UTVRĐUJE I OBJAVLJUJE REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA
ODRŽANIM DANA 11. SVIBNJA 2014. GODINE.

Prema rezultatima glasovanja, u Vijeće mjesnog odbora Gradina izabrani su:

 1. IGOR GOJEVIĆ-ZRNIĆ – HDZ

2. JOSIP KALADIĆ – HDZ

3. IVAN MOSLAVAC – HDZ

4. DRAGAN MIHALJEVIĆ – HDZ

5. MARIO ŠIROKI – HDZ

6. MILENKO MILOVANOVIĆ – HDZ

7. FREDI ŠPEHAR – HDZ

8. DANIJEL VILJEVAC – HDZ

9. DANIJEL ŠPEHAR – HDZ

10. JOSIP MAROJEVIĆ – HDZ

11. DAMIR KALADIĆ – HSP

 

Rezultate preuzmite ovdje…