REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA

Na temelju odredbe čl. 39. Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora s područja Općine Gradina („Službeni vjesnik“ Općine Gradina 2/14), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradina, dana 14. svibnja 2018. godine

UTVRĐUJE I OBJAVLJUJE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA ODRŽANIH DANA 13. SVIBNJA 2018. GODINE

REZULTATI IZBORA – VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA