Prijave za elementarnu nepogodu – sušu, u Općini Gradina podnose se do 21. srpnja

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Gradina obavještava da je župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović proglasio elementarnu nepogodu za područje općine Gradina – suša uzrokovanu visokim temperaturama i nedostatkom oborina zbog čega je došlo do nastanka štete na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) i trajnim nasadima.
Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Gradina od 13. do 21. srpnja, od 8 do 14 sati, uz predočenje obrasca List B za 2017. godinu izdanog od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te kopiju osobne iskaznice.
Prijaviti se mogu samo one kulture i usjevi koji se nalaze u Upisniku za 2017. godinu. (gradina.hr; foto: Ilustracija)