Poziv za iskaz interesa za upis djece u Dječji vrtić u Gradini

Pozivaju se svi roditelji koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić, a sa ciljem formiranja popisa potencijalnih polaznika Dječjeg vrtića u Gradini, čiji je planirani početak rada u rujnu 2020. godine, pozivaju se svi roditelji koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić u Gradini:

– VRTIĆKA GRUPA (djeca od navršene 3. godine do polaska u školu)

da se prijave slanjem obrasca Prijave za iskaz interesa na e-mail (SKENIRANO I POTPISANO): opcina-gradina@vt.t-com.hr i opcina.gradina1@vt.t-com.hr ili osobnom dostavom obrasca (potpisano) u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, 33 411 Gradina

Rok za zaprimanje prijava je zaključno sa 17.srpnja 2020. godine do 15:00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradina na br. Tel: 033/784-155

Poziv za upis djece u vrtić – preuzmi