POPIS MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE GRADINA

NAZIV MJESNOG ODBORA

SJEDIŠTE

PREDSJEDNIK

M.O. GRADINA

Trg hrv. branitelja 1, Gradina

Igor Gojević Zrnić

M.O. BAČEVAC

Bačevac bb, Bačevac

Tomislav Boban

M.O. LIPOVAC

A. Stepinca bb, Lipovac

Milan Cindrić

M.O. LUG GRADINSKI

Lug Gradinski bb, Lug Gradinski

Ivan Kilić

M.O. RUŠANI

Rušani bb, Rušani

Blaž Špoljarić

M.O. ŽLEBINA

Z. Sabolića bb , Žlebina

Anto Brtan

M.O. NOVI GRADAC

Novi Gradac bb, Novi Gradac

Antun Toth

M.O. DETKOVAC

Detkovac bb, Detkovac

Ivan Gojević

M.O. BREZOVICA

S. Radića bb, Brezovica

Vjekoslav Moslavac

M.O. VLADIMIROVAC

Hrv. branitelja bb, Vladimirovac

Ana Karpinski

M.O. BUDAKOVAC

Čorova bb, Budakovac

Dražen Šimek