Općina sufinancira prehranu učenika u Osnovnoj školi Gradina

Danas, 09.02.2015. potpisan je ugovor između općine Gradina i osnovne škole Gradina u kojem će općina Gradina sufinancirati odnosno financirati prehranu učenika u osnovnoj školi Gradina. Ugovor su potpisali načelnik općine Gradina Dražen Peić te ravnateljica OŠ Gradina gđa. Ljiljana Bakić. Temeljem ugovora općina Gradina će sufinancirati 160 učenika u iznosu od 50% te 35 učenika u iznosu od 100% pošto su težeg materijalnog stanja.