Općina Gradina prijavila treću fazu projekta Zaželi u sklopu kojeg planiraju zaposliti devet žena

Općina Gradina, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Zaželi III – Općina Gradina“ u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ ukupne vrijednosti 444.675 kuna.

Velikom dijelu starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Gradina potrebna je pomoć pri obavljanju svakodnevnih poslova. Time pripadaju ranjivoj skupini u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti. Drugu ranjivu skupinu čine nezaposlene žene s područja općine Gradina s naglaskom na teže zapošljive žene.

Cilj ovog projekta je zaposliti devet žena s područja općine Gradina koje će pružanjem svakodnevne pomoći ukućanstvu povećati kvalitetu života za 54 krajnjih korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti. Provedba projekata traje sedam mjeseci, a u okviru kojega će se zapošljavati žene na šest mjeseci.