Općina Gradina

Općina Gradina donijela je proračun za 2012. godinu koji ukupno iznosi 5.153.000,00 kn