Održana sjednica općinskog Vijeća

Odlukom Općinskog vijeća, Općina Gradina pristupila je Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima.
Nakon što je načelnik općine Dražen Peić podnio izvješće o svom radu u drugoj polovini 2014. godine, na sjednici Vijeća donijete su i odluke o raspodjeli sredstva za rad političkih stranaka za 2015. godinu, agrotehničkim mjerama za 2015. godinu, a donijet je i Program i plan provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2015. godini.