Odluka o poništenju Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradina

Poništenje natječaja – stručno – PREUZMI