Obavijest o podjeli sredstava za podmirenje troškova ogrijeva za siječanj i veljaču 2023.

Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine da ćemo sredstava za podmirenje troškova ogrijeva za mjesece siječanj i veljaču 2023. godine dijeliti   21. veljače 2023. godine u vremenu od 8,00 sati do 14,00 sati.

Naknadne isplate neće biti. Stoga Vas pozivamo da se pridržavate navedenog termina.

                                                                           

                                                                            OPĆINA GRADINA