OBAVIJEST VLASNICIMA NEKRETNINA SA PODRUČJA OPĆINE GRADINA

Obavještavaju se vlasnici nekretnina sa područja općine Gradina koji imaju saznanja da infrastrukturni operateri koriste nekretnine (prije svega oranice) za instaliranje svojih komunikacijskih mreža i druge povezane opreme, te su već ranije instalirali svoju komunikacijsku infrastrukturu, to jest isti su izgradili elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (kabelska kanalizacija, nadzemni elektronički komunikacijski vodovi, samostojeći telefonski ormarići, elektronički komunikacijski vodovi i dr.), da Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu, kao i za uređivanje visine naknade za pravo puta mogu uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Zagreb. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice te izvadak iz zemljišne knjige (neslužbenu kopiju). Obrazac zahtjeva može se podići u općini Gradina (www.gradina.hr)

Zahtjev infrastruktura