Obavijest udrugama

Temeljem prijava na javni  natječaj   za prijavu programa i projekata udruga od interesa za općinu Gradina i njihovom financiranju iz proračuna općine Gradina za 2018. godinu  financijska sredstva se odobravaju se slijedećim korisnicima, sa kojima će se sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2018. godinu;

Redni broj: Naziv Udruge Odobren iznos financijskih sredstava
1. ONK „ GRADINA“ , GRADINA 30.000,00 KN
2. NK „GRANIČAR“ ŽLEBINA 10.000,00 KN
3. NK „BRANA“ BAČEVAC 15.000,00 KN
4. ONK „STARA BREZOVICA“ BREZOVICA 15.000,00 KN
5. ŠRK „KARAS“ BUDAKOVAC 10.000,00 KN
6. ŠRK „ŠTUKA“ ŽLEBINA 3.000,00 KN
7. OSRK“DRAVICA“ DETKOVAC 4.000,00 KN 
8. DRUŠTVO MULTIPLESKLEROZE VIROVITICA 2.500,00 KN
9. AUTO KLUB VIROVITICA     500,00 KN
10. Zajednica Udruga HVIDRA 5.000,00 KN
11. UDRUGA OSOBA SA INVALIDITETOM 3.000,00 KN
12. DZMH-Udruga Novi Gradac 5.000,00 KN
13. UDVDR- ogranak Virovitica-klub Brezovica 5.000,00 kn