Obavijest o raspisanom javnom natječaju općine Gradina za prijavu programa i projekata udruga od interesa za općinu Gradina iz proračuna općine Gradina za 2023. godinu

Za financijsku potporu projektima od općeg značaja za općinu Gradina, mogu se prijaviti udruge i organizacije civilnog društva čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz područja njihova djelovanja

Više o samom natječaju i potrebnoj dokumentaciji pogledajte Ovdje.