Obavijest o javnom uvidu i raspravi za program gospodarenja šumama za gospodarsku jedinicu „Virovitičke podravske šume“

OBAVIJEST – šume