Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i Suglasnosti za zapošljavanje nezaposlenih osoba kroz program javnih radova OPĆINA GRADINA kao inicijatora javnih radova raspisuje

N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – POMOĆNI RADNIK/RADNICA U KUĆI

Opis poslova:
– dostava namirnica
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
– organiziranje prehrane
– održavanje čistoće stambenog prostora
– pomoć pri oblačenju i svlačenju
– briga o higijeni i osobnom izgledu
– pomoć u socijalnoj integraciji
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Fotokopiju Domovnice
4. Dokaz o završenoj školi
5. Potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.
Prijave na natječaj dostavljaju se u Općinu Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12, od 17.03. – 24.03.2016.

Broj radnika koji se traži: 5

Mjesto rada: Gradina

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci