Ministarstvo poljoprivrede organizira tečaj EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2024.

Ministarstvo poljoprivrede organizira tečaj EKO SHEME + PROIZVODNO VEZANA PLAĆANJA (biljna proizvodnja) 2024. (2024-143-26-904-10-0021) koji će se održati 09.travnja u 08:00 sati. Prijave za tečaj su moguće na broj telefona 033/784-227 radnim danom od 07:00 do 15:00 a za prijavu je potreban OIB i MIBPG nositelja poljoprivrednog gospodarstva.

Savjetodavna predavanje