Kontrola plodnosti tla na području općine Gradina

Virovitičko-podravska županija i Općina Gradina radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimalizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz istovremeno smanjenje ekološkog opterećenja okoliša i ove godine nastavile su s provedbom projekta “Kontrola plodnosti tla Virovitičko-podravske županije”. Projektom se planira obraditi 50 kontrolnih točaka plodnosti tla na području Općine Gradina te ovim putem pozivamo poljoprivrednike zainteresirane za provedbu kontrole na njihovim površinama, da se osobno jave u Općinu Gradina ili telefonom na broj 033-784-155 do popunjenja ugovorenih kvota za 2019. godinu, a najkasnije do 30. svibnja 2019. godine. Troškove financiranja navedenog projekta u potpunosti će snositi Virovitičko-podravska županija i Općina Gradina, tako da će za krajnjeg korisnika kontrola biti besplatna.

OPĆINA GRADINA