Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Od danas, 03. lipnja na području općine Gradina se kreće s konstituiranjem Vijeća mjesnih odbora. Prva konstituirajuća sjednica održat će se danas u Bačevcu u 19:00h te u Gradini s početkom u 20:00 h.
Konstituirajuće sjednice održavat će se sve do utorka  10.06.2014. kada će svi mjesni odbori biti konstituirani.

Srijeda 04.06.
Žlebina 19:00 h
Novi Gradac 20:00 h

Četvrtak 05.06.
Rušani 19:00 h
Detkovac 20:00 h

Nedjelja 08.06
Brezovica 11:00 h

Ponedjeljak 09.06.
Vladimirovac 19:00 h
Budakovac 19:30 h

Utorak 10.06.
Lipovac 19:00 h
Lug Gradinski 20:00 h

P.s. U Gradini i Bačevcu sjednice su održane 03.06.