KANDIDACIJSKE LISTE

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA SKUPŠTINE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, GRADSKIH I OPĆINSKIH VIJEĆA

OPĆINA GRADINA

1. Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

Nositelj liste: Draţen Peić

2.Naziv liste: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-HSS

Nositelj liste: Stjepan Zagorac

3.Naziv liste: HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU

Nositelj liste: Željko Viljevac

4. Naziv liste: NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA

Nositelj liste: Antun Kašić, dr.vet.med.

5.Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP, HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE-HDSSB

Nositelj liste: Drago Brdarić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE GRADINA Tomislav Terlecky

ĈLANOVI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE GRADINA

Vesna Blažević

Anđelka Bito