JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“

Pozivamo zainteresirane poljoprivrednike sa područja općine Gradina da se jave za sudjelovanje u projektu –„Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“.
Krajnji korisnici snose 78,50 kn odnosno 20% troška od ukupne cijene uzorka-392,50 kn.

U cijenu je uračunato:
– uzimanje uzoraka na terenu
– dostava uzoraka u laboratorij
– laboratorijska analiza uzorka tla
– interpretacija rezultata
– preporuka gnojidbe

Prijave se primaju u općini Gradina ili na tel: 033-784-227, zaključno do 21. srpnja 2015. godine.

Potrebno je pripremiti slijedeće podatke:
-ime i prezime
– adresa
– kontakt tel:
– broj k.č.br. za uzimanje uzorka

Ovim Projektom planira se obraditi 30 kontrolnih točaka plodnosti tla.