Javni poziv za legalizaciju

Javni poziv za legalizaciju nezakonito igradenih zgrada 2012. – preuzmite ovdje…