Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga 2022.

Obavještavamo Vas da je općina Gradina raspisala Javni natječaj za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga iz proračuna općine Gradina u 2022. godini. Natječaj sa pripadajućim uputama i obrascima dostupan je na mrežnim stranicama općine Gradina i oglasnoj ploči
općine Gradina, a otvoren je do 15. ožujka 2022. godine.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga 2022.

Upute za prijavitelje – Gradina

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac br. 4. – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac br. 3 – Izjava o partnerstvu

Obrazac br. 2. – Obrazac proračuna

Obrazac br 1. – Obrazac prijave projekta

Izjava o nekažnjavanju