JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Gradina JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Gradina

Na temelju članka 16. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Gradina („Službeni vjesnik“ Općine Gradina broj 2/18) i članka 41. Statuta Općine Gradina („Službeni vjesnik“ Općine Gradina broj 3/13,7/14,1/18 ) načelnik općine Gradina dana 23. veljače 2021. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području Općine Gradina.

Javni natječaj za prodaju nekretnine – PREUZMI