Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga od interesa za općinu Gradina i njihovom financiranju iz proračuna općine Gradina za 2018. godinu

Na temelju članka 33 Zakona o udrugama („Narodne novine“ RH br. 74/14, 70/17) i članka 41. Statuta općine Gradina („Službeni vjesnik“ općine Gradina br. 3/13, 7/14) pročelnik općine Gradina dana 29. siječnja 2018. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijavu programa i projekata udruga od interesa za općinu Gradina i njihovom financiranju iz proračuna općine Gradina za 2018. godinu

Tekst natječaja

Obrazac A

Obrazac B

Obrazac C