Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gradina

Natječaj – prijevoz pokojnika

Izjava o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta

Obrazac ponude