Izmjenjeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluke o izmjenama Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina, općinsko  Vijeće općine Gradina objavljuje izmjenjeni  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Gradina na vremenski period od 25 godina i na vremenski period od 5 godina

Javni natječaj je objavljen na Internet stranici općine Gradina www.gradina.hr te na oglasnoj ploči općine Gradina

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Gradina u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Gradina.

Rok iz prethodnog stavka ove točke Javnog natječaja produžuje se za dodatnih 13 dana odnosno najkasnije do 24. siječnja 2022. godine

Izmjenjeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasnitšvu RH

Odluka o izmjenama odluke o raspisivanju natječaja