Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 07. svibnja 2023. godine

više o izborima pogledajte Ovdje.