Izabrani članovi Upravnog odbora LAG-a „Virovitički prsten“ – predsjednik Ivica Kirin

U prostorijama Grada Virovitice održana je sjednica Lokalne akcijske grupe (LAG) na kojoj su izabrani članovi Upravnog odbora LAG-

a „Virovitički prsten“. Članovi Upravnog odbora LAG-a „Virovitički prsten“: Predsjednik LAG-a Ivica Kirin

Zamjenik predsjednika Đuro Bukvić

Dubravka Dvojak

Ljubica Kravaršćan

Tihana Harmund

Blaženka Novosel

Zdravko Rengel (Artos d.o.o.)

Željko Vrbos (APIS)

Ivan Kojadin (OPG)

Branko Pavko

vić (Poljoprivredno dobro d.o.o.)

Marin Posavec (OPG)

Zdravko Pokupić (Pekarne Pokupić)

Nikola Nemčević (Spider grupa d.o.o.)

Ivka Mađar (Udruga Čuvarice kulturne baštine)

Ljerka Blažević (DIBA d.o.o.)

Da podsjetimo Grad Virovitica je zajedno s općinama Lukač, Špišić Bukovica, Gradina, Suhopolje i Pitomača u srpnju ove godine donio odluku o osnivanju LAG-a, čiji članovi imaju pravo na bespovratnu financijsku potporu za provedbu lokalnih razvojnih strategija i Lider programa koji obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela, a može integrirati i poduzetništvo na području na kojemu se LAG osniva.