Interaktivna karta procjene rizika na području općine Gradina

Općina Gradina obavještava da se putem linka može pristupiti interaktivnoj karti procjene rizika na području općine Gradina u kojoj se može vidjeti koja je mogućnost suše, epidemija, požara, poplave, mraza i ostalih nesreća na području općine.

WebGIS procjena rizika – LINK