Hitna medicina

Potpisan je i sporazum o financiranju rada hitne medicinske pomoći za 2023. godinu