Dokumenti za prijam u radni odnos Višeg referenta 2024. godine

Natječaj za Višeg referenta Općina Gradina 2024

Obavijest i upute kandidatima viši referent 2024

OBRAZAC IZJAVE

Obrazac prijave 2024

Odluka o produženju roka