Dokumentacija za nadmetanje za provedbu postupka davanja koncesije za dimnjačarske usluge na području općine Gradina

Preuzmite ovdje…