Zbog šteta uzrokovanih mrazom proglašena prirodna nepogoda za područje općine Gradina

Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Gradina uzrokovana izrazito niskim temperaturama koje su u periodu od 23. ožujka do 03. travnja 2020. godine pogodile područje Općine Gradina te je došlo do nastanka velike materijalne štete na voćarskim kulturama.

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju pismeno putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za prijavu štete od prirodne nepogode“, na adresu Općina Gradina, trg hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina   ili elektronskim putem na elektroničku poštu opcina-gradina@vt.t-com.hr ili opcina.gradina1@vt.t-com.hr   s naznakom „Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ na propisanom obrascu EN-P.

 Uz prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, podatak o OIB-u, kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu i LISTA B Prijave površina za 2020. godinu (ili za 2019. godinu ako zahtjev za potporu za 2020. godinu nije podnesen), kopiju računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun te priloženu izjavu i privolu.

 Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Gradina  od  28. travnja do 11. svibnja  2020. godine do 1500 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Općinu Gradina na broj 033/784-155 ili opcina-gradina@vt.t-com.hr

Zbog epidemije COVID-19 prijave se neće zaprimati osobno u općini Gradina.

EN-P-obrazac

Izjava-o-osiguranju-imovine

Privola-prijavitelja

Upute-za-popunjavanje-obrasca-EN-P