Za predsjednika Općinskog vijeća Gradine izabran Ivan Gojević

U nazočnosti predstavnika Ureda državne uprave Virovitičko-podravske županije Bojana Brozovića i načelnika Općine Marka Ajčeka u Gradini je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća. Za predsjednika Vijeća izabran je Ivan Gojević, a za njegova zamjenika Tomislav Boban. Na temelju izbornih rezultata u Vijeće je ušlo 8 vijećnika s liste HDZ-a, 3 s Kandidacijske liste grupe birača, jedan s liste HSS-SDP te jedan vijećnik s liste HDSSB-HSP. Budući da je nositelj liste HDZ-a Marko Ajček izabran za načelnika općine, umjesto njega je u Vijeće izabran Mato Zrnić. Tako su s pobjedničke liste HDZ-a u Općinsko vijeće izabrani Ivan Gojević, Josip Mandić, Ivan Moslavac, Tomislav Boban, Blaž Špoljarić, Mladen Prtenjača, Ivan Oklopčić i Mato Zrnić, s Kandidacijske liste grupe birača Milan Cindrić, Marijana Večera i Željka Štauduar, s liste HSS-SDP izabran je Mario Zagorac, a s liste HDSSB-HSP Damir Brdarić.(www.icv.hr; zc)